Jan Bech soerger for at vi kommer styrket ud af dette vindue. - Oscar (På SSO)

Helvede i nord

Sange » Helvede i nord
Vi synger højt
Vi synger stolt
Og vi vil sejre gennem sammenhold

For vor passion
Ja, den er stor
Vi er fra helvede i nord

Allez alleez, allez alleez
Allez alleez, allez alleez
Allez alleez, allez alleez
Det er en sang om kærlig-heed